OZNAM

Organizátor celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorého 27. ročník sa mal konať dňa 23.3.2022, týmto oznamuje pedagógom, súťažiacim a rodičom, že z titulu prijatých opatrení RÚVZ sa posúvajú termíny jednotlivých kôl nasledovne:

Základné - školské kolá sa uskutočnia do 31.1.2022
Okresné kolá sa uskutočnia do 28.2.2022
Krajské kolá sa uskutočnia do 31.3.2022

Celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa bude konať v Šali podľa danej situácie a prijatých opatrení v mesiaci apríl, resp. máj 2022. Termín jeho konania bude včas oznámený.

MUDr. Svetozár Hikkel v.r.
organizátor súťaže

Úvod

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať...

Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý sve tpretvárať... Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po krajšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd a utrpení, aby sa im rozprávka či povesť tou "živou vodou" mohli stať.

Týmto všetkým budú vzývať skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje...

S touto myšlienkou a spevom k srdcu sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi súrodencami a ostatnými vospolok radosť mali. Nuž teda, VITAJTE V ŠALI!

MUDr. Svetozár Hikkel