Dôležité upozornenie!!! Zrušenie 27. ročníka

Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, ako hlavný organizátor súťaže v prednese slovenských povestí "Šaliansky Maťko J.C. Hronského" oznamuje, že z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie sa 27. ročník celonárodného kola súťaže, ktorý sa pôvodne mal konať dňa 20.3.2020,

r u š í!

O uskutočnení súťaže v novom termíne budeme včas informovať.

MUDr. Svetozár Hikkel v.r.
Predseda MO MS v Šali

Propozície

Propozície súťaže 27. ročníka Šalianskeho Maťka (2020)
Propozície súťaže 26. ročníka Šalianskeho Maťka (2019)
Propozície súťaže 25. ročníka Šalianskeho Maťka (2018)
Propozície súťaže 24. ročníka Šalianskeho Maťka (2017)
Propozície súťaže 23. ročníka Šalianskeho Maťka (2016)
Propozície súťaže 22. ročníka Šalianskeho Maťka (2015)
Propozície súťaže 21. ročníka Šalianskeho Maťka (2014)
Propozície súťaže 20. ročníka Šalianskeho Maťka (2013)
Zmena termínu konania 19. ročníka Šalianskeho Maťka
Propozície súťaže 19. ročníka Šalianskeho Maťka (2012)
Propozície súťaže 18. ročníka Šalianskeho Maťka (2011)

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok