Výsledky 26. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 29.3.2019)

I. Kategória

1. miesto: Filip Korim, Z© Lučenec
2. miesto: Natália Kormúthová, Z© Handlová
3. miesto: Richard Godina, Z© Staničná Koąice
Cena Slniečka: Dominika Hudecová, Z© katolícka ąkola Levice
Cena prezidenta: Lenka Pąeničňáková, Z© Juh Vranov nad Topµou

II. Kategória

1. miesto: ©arlota ©ustová, Z© Krosnianska Sokol, Koąice
2. miesto: Emma Strompová, Z© M.R.©tefánika, ®iar nad Hronom
3. miesto: Dominik Karácsonyi, Z© Prokofievova, Bratislava 5
Cena Slniečka: Tereza Kriľanová, Z© Veselovského, Trnava
Cena prezidenta: Viktória Karjanská, Z© Juh, Vranov nad Topµou

III. Kategória

1. miesto: Mária Valentová, Z© Hrnčiarovce nad Parnou Trnava
2. miesto: Terézia Strapoňová, Z© Pribilina
3. miesto: Maroą Izák, Z© Ą.©túra Dudince
Cena Slniečka: Rebeka Patinková, Z© Vrbovce, Trenčín
Cena prezidenta: Dávid Polan, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Koąice

Výsledky 25. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 23.3.2018)

I. Kategória

1. miesto: ©arlota ©ustová, Koąice
2. miesto: Hana Struhárová, Partizánske
3. miesto: Soňa Brejková, Keľmarok
3. miesto: Katarína Belicajová, Zákamenné

II. Kategória

1. miesto: Mária Valentová, Trnava
2. miesto: Sára Tokárová, Brezno
3. miesto: Paulína Rúfusová, Liptovský Mikuláą

III. Kategória

1. miesto: Alexandra Hornáková, Trnava
2. miesto: Daniela Dančová, Vranov nad Topµou
3. miesto: Martin Gabko, Dolná Mariková

Výsledky 24. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 24.3.2017)

I. Kategória

1. miesto: Ąubica Dovaµová, Z© M.R. ©tefánika, Lučenec
2. miesto: Alex Husár, Z© sv. Jozefa, Hlohovec
3. miesto: Zuzana Szattlerová, Z© Bruselská 18, Koąice

II. Kategória

1. miesto: Mária Valentová, Z©sM© Hrnčiarovce nad Parnou
2. miesto: Alica Rigóová, Z© Bernolákova 35, ©urany
3. miesto: Dorota ©karupová, EZ©, Nám. Legionárov 3, Preąov

III. Kategória

1. miesto: Patrik Janjic, Gymnázium, Topoµčany
2. miesto: Norbert Jakubek, Z© Bernolákova 1061, Vranov n/Topµou
3. miesto: Adam Trcka, Z© Keľmarská 28, Koąice
3. miesto: Alexandra Hornáková, Gymnázium J. Hollého Trnava

Na celoslovenskom kole ©alianskeho Ma»ka J.C. Hronského sa aj v tomto roku zúčastnili sú»aľiaci zo zahraničia a to z Ukrajiny a Maďarska.

Výsledky 23. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 18.3.2016)

I. Kategória

1. miesto: Nikola Paµáková, Zakamenné
2. miesto: Michal Jakabovič, Modra
3. miesto: Ąudmila Kvaąná, Humenné

II. Kategória

1. miesto: Terézia Dibdiaková, Zakamenné
1. miesto: Patrik Janjic, Solčany
2. miesto: Natália Mozeąová, Koąice
3. miesto: Monika Nagyová, Trstín

III. Kategória

1. miesto: Anna Durčáková, Zakamenné
2. miesto: Daniela Rybnikárová, Sobotiąte
3. miesto: Alex Mihálik, Nové Zámky
3. miesto: Monika Doktorová, Uherce

Na celoslovenskom kole ©alianskeho Ma»ka J.C. Hronského sa aj v tomto roku zúčastnili sú»aľiaci zo zahraničia a to z Ukrajiny a Maďarska:
Ąudmila Kapráµová, Uľhorod, Ukrajina
Cynthia ©mahelová, Uľhorod, Ukrajina
Emília Brovdi, Uľhorod, Ukrajina
Dorina Kissová, Tardos, Maďarsko
Eszter Nagyová, Slovenský Komlóą, Maďarsko
Márta Kergyová, Slovenský Komlóą, Maďarsko

Výsledky 22. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 20.3.2015)

I. Kategória

1. miesto: Veronika Belicajová, Z© Zákamenné
2. miesto: Samuel Müller, Z© Pusté Úµany
3. miesto: Fatima Jahodníková, Z© Hnúą»a

II. Kategória

1. miesto: Natália Mozeąová, Z© Koąice
2. miesto: Hannah Gilan, Z© Nitra
3. miesto: Ema Mančiková, Z© Sereď a Anna Durčáková, Z© Zákamenné

III. Kategória

1. miesto: Alexandra Janová, Z© Vranov nad Topµou
2. miesto: Alex Mihalík, Z© Nové Zámky
3. miesto: Katarína Kuracinová, Z© Klátovce

Výsledky 21. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 28.3.2014)

I. Kategória

1. miesto: Martin Gabko, Z© Dolná Maríková
2. miesto: Jakub Sebastián Barjak, Z© Zvolen
3. miesto: Alexandra Hornáková, Z© s M© Trnava

II. Kategória

1. miesto: Alex Mihalík, Z© Nové Zámky
2. miesto: Barbora Jurovčíková, Z© Púchov
3. miesto: Laura Zeleňáková, Z© Koąice

III. Kategória

1. miesto: Mária Bernátova, Z© Bratislava
2. miesto: Natália Laąąáková, Z© s M© Zákamenné
3. miesto: Lucia Lengyelová, Z© Partizánske

Výsledky 20. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 15.3.2013)

I. Kategória

1. miesto: Ema Belicová, Zlaté Moravce
2. miesto: Milan Kukučka, Zvolen
3. miesto: Alexandra Havlíková, Trnava

II. Kategória

1. miesto: Oliver Hasaj, Koąice
2. miesto: Ivana Koreňová, Giraltovce
3. miesto: Marko Fehérpataky, Poltár

III. Kategória

1. miesto: Zuzana Ogurčáková, Spiąská Nová Ves
2. miesto: Viktória Anna Lesayová, Nitra (Viničky 3)
3. miesto: Veronika Kruľliaková, Bratislava

Cena Slniečka

1. miesto: Martin Gabko, Dolná Mariková
2. miesto: Sofia Jacenko, Ukrajina (Uľhorod)
3. miesto: Ąubomíra Filúąová, Vrbovce

Tohto roku sa zúčastnilo do 10 000 detí, prebehlo triedne kolo, ąkolské kolo, obvodné kolo, krajské kolo...

Celkovo za 20 rokov sa zúčastnilo 200 000 detí, sú»aľili a boli tu i z USA, Maďarska, Ukrajiny...
Tento rok boli prihlásení aj z Komlósu, ale v Budapesti ich zavialo, 10 h sa z miesta nepohli...

V porote ich bolo 12, učiteµky Z©, p.Kepątová z redakcie Slniečka, p.Klučková predsedníčka MS v D.Strede, p.Bezáková Rozália z Nitry, ...

Výsledky 19. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 2.3.2012)

I. Kategória

1. miesto: Soňa Fehérpatakyová, Z© Slobody 2, Poltár
2. miesto: Sára Schlencová, Z© Mierové námestie 27, Handlová
3. miesto: Emma Halmeąová, Koperníkova 24, Hlohovec

II. Kategória

1. miesto: Mária Bernátová, SZ© Znievska, Bratislava
2. miesto: Nela Vaąová, Z© ©kolská 3, Poltár
3. miesto: Jakub Melicherík, Z© Dolná Maríková

III. Kategória

1. miesto: Terézia ©uppová, Z© Sv. Don Bosca, Topolčany
2. miesto: Emma Martináková, Z© J. Kráµa, Nová Dubnica
3. miesto: Andrej Leąko, Z©sM© Vagonárska ul., Poprad